O nas

Pracownię projektową utworzył zespół architektów: Teresa Trojan Korn, Paweł Szlachtowski, Szymon Szatko łącząc swoje doświadczenia z płaszczyzny architektury  regionalnej Podhala , architektury usługowej oraz mieszkaniowo - apartamentowej, w sferze wykonywania projektów, realizacji oraz obsługi inwestycji. 
Praca nad projektem  poprzedzona jest szczegółową analizą racjonalnego wykorzystania nieruchomości pod względem funkcjonalnym, ekonomicznym i estetycznym. 
Po wykonaniu projektu koordynujemy projekty branżowe oraz doradzamy w zakresie doboru technologii budowy, konstrukcji, instalacji elektrycznych, wod. - kan. i centralnego ogrzewania wraz z wykorzystaniem energooszczędnych rozwiązań. Zapewniamy obsługę  formalno - prawną przy uzyskiwaniu pozwoleń w urzędach administracyjnych. 
Współpracujemy z szeregiem rzeczoznawców oraz specjalistów z dziedziny konstrukcyjno - budowlanej i instalacyjnej. Charakteryzuje nas nowoczesne spojrzenie na regionalną architekturę, nowatorstwo w połączeniu z tradycją miejsca, co staramy się odzwierciedlać w naszych realizacjach w różnych rejonach kraju i za granicą.

^