List referencyjny - Sobiesław Zasada S.A.

LIST REFERENCYJNY

Niniejszym potwierdzamy, że zespół architektów w składzie: Teresa Trojan Korn, Paweł Szlachtowski, Szymon Szatko opracował dla spółki Sobiesława Zasada S.A. koncepcję urbanistyczno architektoniczną budynku Aquaparku wraz z częścią hotelową, gastronomiczną i funkcjami towarzyszącymi oraz infrasytrukturą techniczną, obsługą komunikacyjną, parkingami oraz zagospodarowaniem terenu ( zieleń urządzona, korty tenioswe) w Świerardowie – Zdroju na działkach nr 59/2, 60/5, 61 obr. IV AM3.

Zaprojektowano obiekt o łącznej powierzchni użytkowej 8617,65 m2 , kubaturze 30162,5 m3 o prawidłowym układzie funkcjonalnym .

 

Zespół projektowy wykazał się dbałością o zachowanie charakterystycznych detali miejscowej architektury co w połączeniu z nowoczesną technologią przyniosło ciekawy efekt architektoniczny.

 


^