Targ jak marzenie

Targ jak marzenie
Gazeta Krakowska - artykuł z dnia 18 kwietnia 2007
Projektanci stworzyli dla urzędu miasta w Nowym Targu wizję tego, jak w przyszłości może wyglądać przeniesiona za miasto nowa targowica

cyt:,, Stworzenie wizji zagospodarowania przyszłej targowicy urząd miasta powierzył architektom i urbanistom, ogłaszając konkurs projektowy. Komisja konkursowa nie przyznała żadnego z projektów pierwszego miejsca. Drugie miejsce zajęta praca architektów Szymona Szatko, Pawła Szlachtowskiego i Teresy Trojan-Korn.

Według projektu, stronę północną-frontową-tworzyć mają pawilony handlowe otaczające targ z ozdobnymi bramami wprowadzającymi na targowisko.Narożnik zachodnio-północny zajmują hale o pow. 1000 kw. każda. Tworzą one zespół czterech budynków połączonych z sobą podcieniami. Z kolei kwartał południowo-wschodni to targ wiejski i zwierzęcy.

Architekturę budynków przewidziano jako regionalną z wykorzystaniem dużej ilości drewna w postaci okładzin ściennych, słupów drewnianych, poszycia dachów gontem, ozdobnych elementów. Same stragany to budki drewniane oraz wiaty. Projekt zakłada także stworzenie 546 miejsc parkingowych dla klientów targowiska i 38 dla autokarów. Wszystkie wyróżnione w konkursie projekty jeszcze w tym tygodniu będzie można obejrzeć w holu budynku urzędu miasta."
 
 

^